KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  (TSB)  tarafından düzenlenen “Dağıtım Kanalları Paneli ”ne katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik No, cinsiyet, kurum adı, unvan ve iletişim bilgileriniz TSB tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak,

            • Etkinliğe katılımınızın teyidi,

            • Güvenliğin sağlanması,

            • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,

            • Etkinlik ile ilgili bilgilerin sunulması,

            • TSB’ye ait her türlü uygulamaların yönetilebilmesi,

            • TSB’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,

            • TSB’den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi, amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

            Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

            Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Birliğimizin Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak Palladium Tower No:2 Kat :30  34746 Ataşehir, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.